Заповед №642/08.10.2019 год. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободните пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за стопанската 2019/2020 год.

Посещения: 233

Заповед №642 от 08.10.2019 г.

Бабинци.приложение 5 

Васильово.приложение 2

Галата.приложение 10

Глогово.приложение 9 

Гложене.приложение 8

Голям извор.приложение 11

Градежница.приложение 4

Дивчовото.приложение 7 

Малка Желязна.приложение 13

Рибарица.приложение 3

Тетевен.приложение 1

Черни Вит.приложение 6