Търг с тайно наддаване за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

Заповед  №507/22.08.19 г. вижте тук.

условия_за_провеждане на търг 1821 

условия_за_провеждане на търг 1832 

условия_за_провеждане на търг 1913 

условия_за_провеждане на търг 1916 

условия_за_провеждане на търг 1919 

условия_за_провеждане на търг 1920 

условия_за_провеждане на търг 1921 

условия_за_провеждане на търг 1922 

условия_за_провеждане на търг 1923 

условия_за_провеждане на търг 1924 

условия_за_провеждане на търг 1925 

условия_за_провеждане на търг 1926 

условия_за_провеждане на търг 1927 

условия_за_провеждане на търг 1928 

условия_за_провеждане на търг 1929 

 Заповед № 588/17.09.2019 год.

Протокол 

договор1832

договор1913

договор1920

договор1921

договор1922

договор1924

договор1925

договор1926

договор1927

договор1928

договор1929

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню