ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ДОБИВ – ИЗВОЗ НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД И РАМПИРАНЕ НА ДЪРВЕСИНА

Документация, условия и приложения вижте тук.

Заповед за откриване на открит конкурс вижте тук.

Проект на Договор вижте тук.

Протокол от работата на комисията вижте тук.

Заповед 501 от 19.08.2019 г. вижте тук.

Договор 535 от 28.08.2019 г. вижте тук..

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню