Заповед №427/10.07.2019 год. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободните пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за стопанската 2019/2020 год.

Посещения: 346

Заповед №427/10.07.2019 год.

Васильово.приложение 2

Рибарица.приложение 3

Градежница.приложение 4

Бабинци.приложение 5

Черни Вит.приложение 6

Дивчовото.приложение 7

Гложене.приложение 8

Глогово.приложение 9

Галата.приложение 10

Голям извор.приложение 11

Малка Желязна.приложение 13