Търг с тайно наддаване за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

Заповед №407 от 02.07.2019 г. вижте тук.

Условия за провеждане на търг 1819 + заглавна

Условия за провеждане на търг 1821 + заглавна

Условия за провеждане на търг 1832 + заглавна

Условия за провеждане на търг 1913 + заглавна

Условия за провеждане на търг 1914 + заглавна

Условия за провеждане на търг 1915 + заглавна

Условия за провеждане на търг 1916 + заглавна

Условия за провеждане на търг 1917 + заглавна

Условия за провеждане на търг 1918 + заглавна

Условия за провеждане на търг 1919 + заглавна

Заповед №443/18.07.2019 г. за прекратяване на тър за обекти №1819, 1832, 1913, 1916 и 1919

Протокол

Договор №432

Договор №435

Договор №429

Договор №428

Заповед №439/18.05.2019 г.

Заповед №440/18.05.2019 г.

Заповед №441/18.05.2019 г.

Заповед №442/18.05.2019 г.

Заповед за назначаване на комисия

Заповед - комисия

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню