Заповед №338/29.05.2019 год. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти – общинска собственост

Посещения: 430

Заповед №338/29.05.2019 год.

Тетевен.приложение 1

Васильово.приложение 2

Рибарица.приложение 3

Градежница.приложение 4 

Бабинци.приложение 5

Черни Вит.приложение 6

Гложене.приложение 8

Глогово.приложение 9

Галата.приложение 10

Голям извор.приложение 11

Български извор.приложение 12

Малка Желязна.приложение 13