Търг с тайно наддаване за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

Заповед №779 от 25.10.2017 г. вижте тук.

Условия за провеждане на търг 1626 + заглавна

Условия за провеждане на търг 1627 + заглавна

Условия за провеждане на търг 1643 + заглавна

Условия за провеждане на търг 1716 + заглавна

Условия за провеждане на търг 1719 + заглавна

Условия за провеждане на търг 1720 + заглавна

Условия за провеждане на търг 1727 + заглавна

Условия за провеждане на търг 1731 + заглавна

Условия за провеждане на търг 1736 + заглавна

Условия за провеждане на търг 1738 + заглавна

Условия за провеждане на търг 1739 + заглавна

Условия за провеждане на търг 1740 + заглавна

Условия за провеждане на търг 1741 + заглавна

Условия за провеждане на търг 1742 + заглавна

Условия за провеждане на търг 1743 + заглавна

Условия за провеждане на търг 1744 + заглавна

Условия за провеждане на търг 1745 + заглавна

Условия за провеждане на търг 1746 + заглавна

 

Протокол от работата на комисията от 09.11.2017 г. 

Заповед №831/13.11.2017 г.

Заповед №832/13.11.2017 г.

Заповед №833/13.11.2017 г.

Заповед №834/13.11.2017 г.

Заповед №835/13.11.2017 г.

Заповед №836/13.11.2017 г.

Заповед №837/13.11.2017 г.

Заповед №838/13.11.2017 г.

Заповед №839/13.11.2017 г.

Заповед №840/13.11.2017 г.

 

Договор №456/08.12.2017 г.

Договор №465/08.12.2017 г.

Договор №466/08.12.2017 г.

Договор №467/08.12.2017 г.

Договор №468/08.12.2017 г.

Договор №462/08.12.2017 г.

Договор №463/08.12.2017 г.

Договор №464/08.12.2017 г.

Заповед №933/22.12.2017г.

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню