Търг с тайно наддаване за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

Посещения: 782

Заповед №675 от 19.09.2017 г. вижте тук.

Документация за обект №1626 + заглавна

Документация за обект №1627 + заглавна

Документация за обект №1643 + заглавна

Документация за обект №1704 + заглавна

Документация за обект №1716 + заглавна

Документация за обект №1719 + заглавна

Документация за обект №1720 + заглавна

Документация за обект №1727 + заглавна

Документация за обект №1728 + заглавна

Документация за обект №1729 + заглавна

Документация за обект №1731 + заглавна

Документация за обект №1732 + заглавна

Документация за обект №1735 + заглавна

Документация за обект №1736 + заглавна

Документация за обект №1737 + заглавна

Документация за обект №1738 + заглавна