Търг с тайно наддаване за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

Заповед №571 от 08.08.2017 г вижте тук.

Документация за обект №1626 + заглавна

Документация за обект №1627 + заглавна

Документация за обект №1629 + заглавна

Документация за обект №1643 + заглавна

Документация за обект №1704 + заглавна

Документация за обект №1712 + заглавна

Документация за обект №1716 + заглавна

Документация за обект №1719 + заглавна

Документация за обект №1720 + заглавна

Документация за обект №1727 + заглавна

Документация за обект №1728 + заглавна

Документация за обект №1729 + заглавна

Документация за обект №1730 + заглавна

Документация за обект №1731 + заглавна

Документация за обект №1732 + заглавна

Документация за обект №1733 + заглавна

Документация за обект №1734 + заглавна

 Протокол от работата на комисията от 24.08.2017 г. 

Заповед №616/24.08.2017 г.

Заповед №617/24.08.2017 г.

Заповед №618/24.08.2017 г. 

Заповед №619/24.08.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тетевен

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню