Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии собственост на Община Тетевен

Тръжна документация обособена позиция 1623 + заглавна

Тръжна документация обособена позиция 1624 + заглавна

Тръжна документация обособена позиция 1626 + заглавна

Тръжна документация обособена позиция 1627 + заглавна

Тръжна документация обособена позиция 1629 + заглавна

Тръжна документация обособена позиция 1634 + заглавна

Тръжна документация обособена позиция 1635 + заглавна

Тръжна документация обособена позиция 1636 + заглавна

Тръжна документация обособена позиция 1637 + заглавна

Тръжна документация обособена позиция 1638 + заглавна

Тръжна документация обособена позиция 1639 + заглавна

Тръжна документация обособена позиция 1640 + заглавна

Тръжна документация обособена позиция 1641 + заглавна

Тръжна документация обособена позиция 1642 + заглавна

Тръжна документация обособена позиция 1643 + заглавна

Тръжна документация обособена позиция 1644 + заглавна

Заповед №678 от 21.09.2016 г.

Тетевен

bottom logo teteven new green

 

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню