Община Тетевен стартира приема на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“

Посещения: 112

Община Тетевен стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги

Община Тетевен в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги О Б Я В Я В А, че от 05.02.2021 г. стартира приема на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“

„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“.

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:

Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като необходимите документи за кандидатстване са следните:

Максималната  продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената индивидуална оценка на потребностите.

Документи от кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги се подават от 05.02.2021 г. в звено „СУ-ДСП“, на адрес : гр.Тетевен, ул.“Полковник Орлов“ № 3,ет.2, Клуб на пенсионера всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа.

Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Тетевен на адрес: www.teteven.bg.

За допълнителна информация тел. 0678 5 23 61 – звено „СУ-ДСП“ при община Тетевен.

 

Процедура за заявяване, насочване, изготвяне на индивидуална оценка на потребностите при ползването на социалната услуга „Асистентска подкрепа” вижте ТУК

Декларация вижте ТУК

Заявление вижте ТУК