ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и чл.19, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР) Община Тетевен е изготвила проект на План за интегрирано развитие на община Тетевен за периода 2021-2027 г.  /ПИРО/. Планът е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите седем години. Като стратегически документ, той обвързва сравнителните предимства и потенциал на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети, свързани от общия стремеж за устойчиво развитие, по-добра обществена среда и по-висок жизнен стандарт на хората в общината.

Поради значимостта на настоящия план, който е най-важният стратегически документ, както и с цел спазване принципа на прозрачно управление и на основание чл.20, ал.1 от ППЗРР, всички заинтересовани лица могат да представят писмени предложения, становища и мнения по проекта на ПИРО.

Мнения, предложения за промени и допълнения на проекта на ПИРО 2021-2027 г. могат да бъдат подавани на е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или в деловодството на Община Тетевен в срок до 10.02.2021 г., включително.

Водещ принцип при разработването на плана е партньорството със заинтересованите страни – организации, институции, икономически и социални партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината. Участието на гражданите в процеса по изработването на ПИРО е изключително важно и би гарантирало неговото качество, реалистичност и широка обществена подкрепа. Във връзка с неговото разработване на официалния сайт на Община Тетевен, през месец април 2020 г., бе публикувана информация и онлайн анкета. През месец октомври същата година, бяха проведени пет онлайн фокус групи, касаещи образованието, културата, младежките дейности, спортът, здравеопазването, социалните дейности и пазара на труда, местното икономическо развитие и туризъм, благоустройството, инфраструктурното развитие и опазване на околната среда, развитието на малките населени места. В тях се включиха държавни служители, кметове на кметства, служители в различни администрации, икономисти, счетоводители, лесовъди, библиотекари, предприемачи с частен бизнес, учители, ученици, студенти и др.

В тази връзка Общинска администрация Тетевен отправя настоящата покана за обществено обсъждане на проекта на ПИРО и разчита на Вашето активно участие в процеса на изготвяне на този важен за всички нас стратегически планов документ.

План за интегрирано развитие на община Тетевен за периода 2021-2027 г., вижте ТУК

Формуляр за обратна връзка, вижте ТУК

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню