Открит конкурс предмет "Изготвяне на анализ на правното състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка на дяловете на "Свежест" ЕООД, гр. Тетевен, ЕИК: 820164075

Посещения: 286

Вижте тук.