Съобщение от отдел "Местни данъци и такси"

Посещения: 155

На 08.01.2021 г. /петък/ отдел "Местни данъци и такси" няма да работи с граждани поради годишно облагане за 2021 г.