Обява за 2 / две / длъжности за офицери във Военно-географската служба за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина, във военно формирование 24430 – Троян

Със заповед № ОХ-814/06.10.2020 г. на министъра на отбраната са обявени 2 / две / длъжности за офицери във Военно-географската служба за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина, във военно формирование 24430 – Троян.

Кандидатите за участие в конкурса, трябва да отговарят на следните изисквания: Да имат висше образование по специалността, за която кандидатстват. Да не са по-възрастни от 40 години към датата на приемане на военна служба. Да са годни за военна служба. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията. Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер. Да нямат друго гражданство. Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”. Да покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната. Да са психологично пригодни.

Срок за подаване на заявления във Военно окръжие ІІ степен –Ловеч

13.11.2020г.

Информация за вакантните длъжности, необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31 тел.068/ 603 973 ; 0886 558 614, в интернет-страниците на

Министерство на отбраната,Централно военно окръжие и мобилното приложение на Централно военно окръжие.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню