След COVID-кризата отново се провеждат групови срещи на приемните родители от област Ловеч по Проект „Приеми ме 2015“

Посещения: 121

От средата на септември отново приемните родители от област Ловеч по проект „Приеми ме 2015“ провеждат съвместни срещи за обсъждане на важни за тях теми. След като от месец март 2020 г. се въведоха конкретни мерки, целящи предотвратяването на COVID – 19, режима на извършване на груповите дейности по проекта, бяха временно преустановени, като се акцентира върху индивидуалното консултиране.

С началото на учебната година за децата, настанени в приемни семейства, се обърна внимание за важността от спазване на правилата, въведени за предпазване от вирусни заболявания, както и упражнявания надзор на приемните родители. Основна тема на дискусиите станаха въпроси, свързани със съхраняване на идентичността на децата, с мярка на закрила и емоционалната връзка с членовете на биологичните семейства.