Обява за военна служба

Със заповед № ОХ-705/02.09.2020 г. на министъра на отбраната са обявени 216 / двеста и шестнадесет/ длъжности за войници във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, както следва:

За военни формирования 28000 – Граф Игнатиево, 32040 – Крумово, 54270 – Пловдив, 34820 – Батак, 54320 – Божурище, 24900 – София, 44510 – София, 24980 – Божурище, 36010 – Медковец, 26450 – София, 32610 – Банкя, 34420 – Костинброд, 34630 – Божурище, 52090 – Долна Митрополия, 26030 – Безмер, 42520 – Щръклево, 28770 – Балчик, 26720 – Черноморец, 36150 – Стара Загора, 36780 – Шабла и 52860 – Кичево. 

Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 1 или ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Срок за подаване на заявления във Военно окръжие ІІ степен – Ловеч

                              30.10.2020г.

Информация за вакантните длъжности, необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31 тел.068/ 603 973 ; 0886 558 614, в интернет-страниците на

Министерство на отбраната, Централно военно окръжие и в мобилното приложение на Централно военно окръжие.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню