Заповед №587 от 02.09.2020 г. относно въвеждане на режимно водоподаване в гр. Тетевен

Във връзка със силно намаляване на дебита на водоизточниците, използвани за питейно-битовото водоснабдяване на гр. Тетевен и с оглед осигуряване на достатъчни за питейно-битовите нужди на населението водни количества, се въвежда режимно водоподаване в гр. Тетевен.

Подаването на вода за града ще бъде спирано всеки ден от 13.00ч. до 17.30ч., считано от 02.09.2020г. до възстановяване дебитите на водоизточниците.

 Заповед №587 от 02.09.2020 г. вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню