Заповед №588 от 02.09.2020 г. относно промяна в режимното водоползване в с. Глогово

Във връзка с продължаващото засушаване и драстично намаляване дебитите на водоизточниците, използвани за питейно-битовото водоснабдяване на с. Глогово, общ. Тетевен и с оглед осигуряване на достатъчни за питейно-битовите нужди на населението водни количества, се променя режимното водоползване в с. Глогово.

Подаването на вода за селото ще бъде спирано всеки ден от 19.00ч. до 11.00ч. на другия ден, считано от 02.09.2020г. до възстановяване дебитите на водоизточниците.

Заповед №588 от 02.09.2020 г. вижте тук.

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню