Обява за 32 /тридесет и двама/ оркестранти за военна служба

Със заповед № ОХ-550/16.07.2020 г. на министъра на отбраната изменена и допълнена с МЗ № ОХ-634/11.08.2020г. и ОХ-680/20.08.2020г. са обявени 32 /тридесет и две/ длъжности за оркестранти за военна служба в Представителния и военните духови оркестри на Сухопътните войски, Представителния духов оркестър на Военновъздушните сили, Представителния духов оркестър на Военноморските сили, Гвардейският представителен духов оркестър, Военния духов оркестър на НВУ „Васил Левски“ и Военния духов оркестър на Съвместното командване на специалните операции, чрез приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Кандидатите за участие в конкурса, трябва да отговарят на следните изисквания: Да имат средно или по-високо образование. Да не са по-възрастни от 40 години, а лицата отговарящи на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ към датата за приемане на военна служба да им остава не по-малко от 5 години до навършване на пределната възраст по чл. 160 от от ЗОВСРБ за военното звание, изискващо се за заема на длъжността. Да са годни за военна служба. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията. Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер. Да нямат друго гражданство. Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”. Да покриват нормативите за физическа годност. Да са психологично пригодни.

Срок за подаване на заявления във Военно окръжие ІІ степен –Ловеч

23.10.2020г.

Информация за вакантните длъжности, необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31 тел.068/ 603 973 ; 0886 558 614, в интернет-страниците на

Министерство на отбраната и Централно военно окръжие.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню