Обява за 167 войнишки длъжности

Със заповед № ОХ-669/19.08.2020 г. на министъра на отбраната са обявявани 167 / сто шестдесет и седем/ войнишки длъжности във военните формирования в.ф. 48940 – Бургас, в.ф. 54850 – Бургас, в.ф. 54860 – Бургас, в.ф. 54630 – Бургас, в.ф. 54680 – Бургас и в.ф. 22720 – Смядово, в.ф. 28860 – Горна Малина, в.ф. 32450 – Мокрен, в.ф. 22980 – София от състава на Съвместното командване на силите (СКС) за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Кандидатите за назначаване на вакантните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 1 и ал. 6 от Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ).

Срок за подаване на заявления във Военно окръжие ІІ степен –Ловеч

                             16.10.2020г.

Информация за вакантните длъжности, необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31 тел.068/ 603 973 ; 0886 558 614, в интернет-страниците на    

                                    Министерство на отбраната и Централно военно окръжие .

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню