Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Тетевен за периода 24.08. - 28.08.2020 г.

На 24.08.2020 г. /08:30 - 19:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ - Тетевен:   Вършец 79, Вършец 59

На 25.08.2020 г. /08:30 - 09:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ - Тетевен:   Вършец 81, 73, 77, 75, 56, 40, 69

На 25.08.2020 г. /08:30 - 19:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ - Тетевен:   Вършец 55, 30, 32, Вършец 59

На 25.08.2020 г. /09:00 - 09:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ - Тетевен:   72343.30.160 , 72343.500.5372 , Алеко Константинов 12, 16, 10, 14, 18, Балинци , Безименна Кв. Гемуш Уо На ТП48, Боровец 9, 8, 33, 3, 6, 19, 1, 27, 10, 4, 11, 12, 31, 17, 15a, 2, 25, 13, 29, 23, 14, Васил Левски 6, 4, 2, Васил Петров 3, 5, 1, 2, Воловийте 4, 16, 2, 18, 10, 3, 5, 1, 9, УО на ТП 64, 8, 46, 28, 7, 12, Вършец 4, 4, Гаванците 3, Георги Бенковски 8, 7, 1, 4, 9 Килийно Училище, 5, 6, 2, 9, 4 УО на ТП 16, 11, Георги Кирков 6, 4, 8, 2, 1, 4, 2, 12, 3, 5, 7, 10, 14, Дели Пало 4, 1, Дочо Мръвков 8, 7, 2, 6, 1, 5, 4, 3, 11, 9, Здравец 68, 38, 60, 62, 54, 44, 50, 84, 48а, 42, 78, 43, 76, 27, 25, 37, 47, 52, 88, 45, 56, 74, 72, 29, 48, 36, 49, 46, 31, 82, 35, 70, 90, 58, 80, 66, 40, 64, 86, 39, 41, Иван Вазов Площад Възраждане Центъра, 30, 33, 43, 35, 12, 1, 8, 32, 28, 4, 31, 24, 2, 41, 16 Центъра Уо Касета До Цкб, 39, 47, 36, 45, 26, 10, 16, 37, 18, 22, 29, 45 УО на ТП 16, 20, 6, 34, 14, Иван Томов 10, 5, 11, 13, 18, 17, 12, 9, 15, 7, 14, 16, 19, 8, 4, 6, 2, 1, 3, Иван Туйков 6, 24, 35, 19, 2, 27, 1, 12, 28, 9, 38, 21, 3, 5, 34, 7, 30, 29, 16, 20, 11a, 23, 25, 31, 36, 8, 14, 26, 33, 15, 17, 13, 10, 32, 18, 22, Калена Плоча 16, 53, 55, 2, 33, 59, 67, 61, 4, 6, 51, 57, 65, 8, Кооперативен Пазар 5, 9, 7, 11, 1, 3, Лалка Павлова 3, 1, 4, 8, 5, 15, 17, 12, 18, 20, 9, 16, 10, 7, 13, 22, 11, 14, Лечо Гайдаря 27, 26, 21, 23, 12, 10, 14, 31, 1, 7, 19, 22, 17, 16, 20, 28, 25, 32, 2, 13, 6, 24, 3, 30, 8, 18, 33, 11, 5, 15, 4, 9, 29, Люляк 1, Малей 2, 4, 1, Мария Михайлова 1, 2 Обединение, 5 Кольо Фичето, 2, 2 Кв. Обединение УО на ТП 38, 5, 10, 6, 12, 4, 8, Махала Равнище Вила, Местност Балинци , Пенка Михайлова 2, 17, 26, 1, 12, 4, 16, 2 УО на ТП 8 Пожарната, 11, 23, 14, 35, 5, 20, 29, 21, 13, 25, 18, 7, 3, 30, 37, 31, 9, 24, 34, 28, 15, 22, 8, 6, 19, 27, 67, 69, 71, 79, 73 Албена, 75, 81, 73, 83, 77, 44, 20, 60, 47, 58, 63, 59, 57, 43, 48, 52, 38, 49, 33, 55, 45, 39, 41, 61, 51, 53, 65, 50, 46, 32, 36, 56, 30, 67, 54, 10, Петко Страшния 11, 33, 23, 13, 15, 17, 31, 29, 19, 27, 21, 25, 9, 2, 5, 7, 11, 1, 3, Петрахиля 1, 49, 31, 55, 39, 61, 53, 43, 59, 57, Вила, 41, 69, 47, 4, 71, 65, 51, 45, 63, 33, 35, 37, 3, 19, 21, 5, УО на ТП 42 Здравен Пункт, 1, 2, 17, 3, 9, 11, 15, 13, 7, Първи Ноември 21, 11, 15, 19, 3, 25, 17, 23, 5, 13, 7, 9, УПИ I-1138, 1139, 1140 Кв.58, Равни Камък 20, 18, 16, 18, 6, 14, 2, 16а, 12, 8, 16 УО на ТП 28, Сава Младенов 1, ПИ 72343.500.7097, Станьо Петков 3, 2, 5, 1, Стърч 2, 6, 4, Трети Март 52, 40, 29, 25, 46, 23, 36, 50, 27, 48, 54, 44, 38, 30, 42, 53, 31, 32, 33, 11, 10, 14, 16, 20, 9, 1, 24, 3, 6 Балкан УО на ТП 24, 26, 5, 13, 28, 12, 6, 18, 2, 15, 19, 22, 7, 4, 33, 21, Хиляда Осемстотин и Първа 3, 2, Христо Ботев 9, 1, 3, 7, 11, 5, Христо Габровчето 5, 1,   8, Паянтова Постройка

На 25.08.2020 г. /09:00 - 09:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 17:00 - 19:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ - Голям Извор, Общ. Тетевен:   Георги Стойков 62

На 25.08.2020 г. /17:00 - 19:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ - Тетевен:   72343.30.160, 72343.500.5372 , Алеко Константинов 12, 16, 10, 14, 18, Балинци , Безименна Кв. Гемуш УО На ТП48, Боровец 9, 8, 33, 3, 6, 19, 1, 27, 10, 4, 11, 12, 31, 17, 15a, 2, 25, 13, 29, 23, 14, Васил Левски 6, 4, 2, Васил Петров 3, 5, 1, 2, Воловийте 4, 16, 2, 18, 10, 3, 5, 1, 9, УО на ТП 64, 8, 46, 28, 7, 12, Вършец 81, 73, 77, 75, 56, 40, 69, Вършец 4, 4, Гаванците 3, Георги Бенковски 8, 7, 1, 4, 9 Килийно Училище, 5, 6, 2, 9, 4 УО на ТП 16, 11, Георги Кирков 6, 4, 8, 2, 1, 4, 2, 12, 3, 5, 7, 10, 14, Дели Пало 4, 1, Дочо Мръвков 8, 7, 2, 6, 1, 5, 4, 3, 11, 9, Здравец 68, 38, 60, 62, 54, 44, 50, 84, 48а, 42, 78, 43, 76, 27, 25, 37, 47, 52, 88, 45, 56, 74, 72, 29, 48, 36, 49, 46, 31, 82, 35, 70, 90, 58, 80, 66, 40, 64, 86, 39, 41, Иван Вазов Площад Възраждане Центъра, 30, 33, 43, 35, 12, 1, 8, 32, 28, 4, 31, 24, 2, 41, 16 Центъра Уо Касета До Цкб, 39, 47, 36, 45, 26, 10, 16, 37, 18, 22, 29, 45 Уо На ТП16, 20, 6, 34, 14, Иван Томов 10, 5, 11, 13, 18, 17, 12, 9, 15, 7, 14, 16, 19, 8, 4, 6, 2, 1, 3, Иван Туйков 6, 24, 35, 19, 2, 27, 1, 12, 28, 9, 38, 21, 3, 5, 34, 7, 30, 29, 16, 20, 11a, 23, 25, 31, 36, 8, 14, 26, 33, 15, 17, 13, 10, 32, 18, 22, Калена Плоча 16, 53, 55, 2, 33, 59, 67, 61, 4, 6, 51, 57, 65, 8, Кооперативен Пазар 5, 9, 7, 11, 1, 3, Лалка Павлова 3, 1, 4, 8, 5, 15, 17, 12, 18, 20, 9, 16, 10, 7, 13, 22, 11, 14, Лечо Гайдаря 27, 26, 21, 23, 12, 10, 14, 31, 1, 7, 19, 22, 17, 16, 20, 28, 25, 32, 2, 13, 6, 24, 3, 30, 8, 18, 33, 11, 5, 15, 4, 9, 29, Люляк 1, Малей 2, 4, 1, Мария Михайлова 1, 2 Обединение, 5 Кольо Фичето, 2, Кв. Обединение УО на ТП 38, 5, 10, 6, 12, 4, 8, Махала Равнище Вила, Местност Балинци , Пенка Михайлова 2, 17, 26, 1, 12, 4, 16, 2 Уо На ТП8 Пожарната, 11, 23, 14, 35, 5, 20, 29, 21, 13, 25, 18, 7, 3, 30, 37, 31, 9, 24, 34, 28, 15, 22, 8, 6, 19, 27, 67, 69, 71, 79, 73 Албена, 75, 81, 73, 83, 77, 44, 20, 60, 47, 58, 63, 59, 57, 43, 48, 52, 38, 49, 33, 55, 45, 39, 41, 61, 51, 53, 65, 50, 46, 32, 36, 56, 30, 67, 54, 10, Петко Страшния 11, 33, 23, 13, 15, 17, 31, 29, 19, 27, 21, 25, 9, 2, 5, 7, 11, 1, 3, Петрахиля 1, 49, 31, 55, 39, 61, 53, 43, 59, 57, Вила, 41, 69, 47, 4, 71, 65, 51, 45, 63, 33, 35, 37, 3, 19, 21, 5, Уо На ТП42 Здравен Пункт, 1, 2, 17, 3, 9, 11, 15, 13, 7, Първи Ноември 21, 11, 15, 19, 3, 25, 17, 23, 5, 13, 7, 9, Упи I-1138, 1139, 1140 Кв.58, Равни Камък 20, 18, 16, 18, 6, 14, 2, 16а, 12, 8, 16 Уо На ТП28, Сава Младенов 1, ПИ 72343.500.7097, Станьо Петков 3, 2, 5, 1, Стърч 2, 6, 4, Трети Март 52, 40, 29, 25, 46, 23, 36, 50, 27, 48, 54, 44, 38, 30, 42, 53, 31, 32, 33, 11, 10, 14, 16, 20, 9, 1, 24, 3, 6 Балкан Уо На ТП24, 26, 5, 13, 28, 12, 6, 18, 2, 15, 19, 22, 7, 4, 33, 21, Хиляда Осемстотин И Първа 3, 2, Христо Ботев 9, 1, 3, 7, 11, 5, Христо Габровчето 5, 1,   8, Паянтова Постройка

На 26.08.2020 г. /08:30 - 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 17:00 - 19:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ - Асен, Общ. Тетевен:   Вила, 6

На 26.08.2020 г. /08:30 - 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 17:00 - 19:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ - Бабинци:  001095 Екатте 07884

На 26.08.2020 г. /08:30 - 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 17:00 - 19:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ - Гложене, Общ. Тетевен:   Бор 3, 1, 4, 2, 1, Васил Драганов 11, 6, 8, 13, 3, 9, 2, 10, 7, 5, 1, Васил Йонков 8, 1, 3, 5, 2, 6, 4, Възход 10, 26, 14, 28, Георги ПИскулев 12, 29, 19, 8, 35, 9, 2, 27, 4, 21, 33, 6, 15, 23, 25, 1, 7, 3, 31, 37, 17, Гецо Атанасов 11, 15, 2, 18, 10, 13, 20, 4, 16, 5, 8, 22, 24, 7, 14, 3, 6, 9, 12, 17, Дако Йонков 6, 2, 4, 1, Детелина 6, 2, 1, 3, Дъб 4, 5, 1, 8, 6, 2, 3, Здравец 4, 1, 3, 8, 5, Иглика 2, 17, 7, 9, 11, 14, 29, 1, Илия Пандурски 7, 14, 5, 6, 1, 2, 12, 10, 3, 8, 4, Йото Диков 1, 13, 2, 3, 7, 4, 8, 10, 11, 6, Йото Николов Врачев 137, 4, 28, 25, 31, 6, 36, 8, 27, 20, 12, 30, 14, 33, 23, 13, 22, 44, 38, 17, 40, 11, 37, 29, 41, 1, 35, 3, 34, 46, 32, 5, 50, 26, 24, 39, 18, 10, 9, 7, 43, 15, 42, 48, 21, 19, 16, 58, 81, 84, 52, 80, 105, 127, 70, 119, 123, 76, 101, 107, 117, 115, 92, 99, 86, 83, 125, 93, 87, 131, 68, 88, 90, 60, 72, 74, 62, 129, 89, 121, 78, 64, 56, 103, 146, 133, 122, 132, 142, 98, 116, 102, 134, 148, 126, 114, 108, 144, 113, 152, 110, 140, 112, 100, 120, 124, 128, 104, 106, 118, 138, 135, 130, 136, 154, 150, 75, 57, 47, 61, 51, 63, 49, 77, 71, 67, 79, 69, 65, Йото Нинов 12, 24, 28, 33, 11, 4, 9, 30, 10, 20, 14, 22, 2, 6, 10 ЦДГ до ТП10, 16, 5, 18, 10 ЦДГ На ТП10, 26, 1, 33, Йото Пеев 2, 51, 9, 43, 47 Вила Любен, 33, Йото Стойков 12, 4, 9, 15, 14, 10, 1, 5, 8, 44, 24, 22, 16, 20, 13, 7, 18, Камен Лисец 11, 9, 1, 3, 2, 5, 7, Кара Георги 1, 8, 6, 3, 10, 2, Лальо Ненов Динов 23, 14, 29, 37, 32, 19, 28, 20, 13, 33, 34, 25, 11, 26, 12, 24, 18, 6, 1, 35, 9, 17, 5, 4, 15, 36, 7, 30, 22, 27, 2, Липа 10, Люляк 6, 4, 5, 11, 13, 9, 1, 7, 3, Малина 1, 2, 6, Местност Байнов Поток , Местност Видрите ПС, Местност Левица Производствен Цех, Хладилна База, Къща Васил, 13, Вила, 6, Механа, Минзухар 16, 4, 16, Найден Стоянов Найденов 7, 4, 17, 26, 13, 5, 19, 21, 11, 36, 3, 1, 15, 9, 8, 10, 28, 39, 18, 25, 12, 81, 6, 69, 83, 32, 65, 23, 21, 51, 63, 55, 34, 47, 31, 77, 59, 70, 20, 61, 2, 29, 30, 35, 16, 91, 75, 37, 53, 14, 49, 6, Нено Йотов Краев 18, 13, 6, 1, 8, 3, 4, 7, 2, 5, 40, 34, 11, 38, 29, 17, 52, 23, 48, 46, 42, 27, 21, 25, 44, 36, 35, 50, 32, Никола Врачев 96, 1, 94, 95, Никола Милчев 7, 11, 3, 1, 9, 5, 16, 24, 6, 20, 4, 14, 2, 12, 28, 22, Нягол Войвода 8, 5, 16, 23, 19, 17, 13, 24, 14, 20, 2, 25, 15, 7, 3, 11, 4, 29, 21, 9, 10, 6, 27, 1, 22, 18, Петко Найденов 8, 3, 2, 4, 5, Роза 4, 1, 3, 2, Синчец 2, 1, 4, Славотин 2, 1, 10, 7, 5, 15, 13, 11, 4, 9, 8, 12, Стоян Войвода 7, 3, 1, 6, 2, 5, 4, 9, Теменуга 39, 5, 4, 2, 8, 1, 3, 6, Тодор Христов 14, 16, 10, 8, 6, 2, 3, 12, 4, 1, 5, УПИ І Кв.1 , Цачо Ненов 7, 9, 11, 19, 22, 24, 14, 16, 20, 13, 10, 15, 17, 1, 3, 8, 4, 12, 5 Къща, 2, 6, 18,   Производствен Цех

На 26.08.2020 г. /08:30 - 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 17:00 - 19:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ - Тетевен:   Дванадесети Конгрес 4, 5, 19, Дончовци 9, 12, 1, 7, Махала Моновци Къща Съйко, Къща Георги, Къща Васил, Къща Иванка, 58, 5, Къща Марийка, Къща Върбан, 36, Къща Радка, Къща Стоян, Къща Мариета, 32, Къща Симеонка, Къща Христо, 11, Вила, Уо На ТП7, Къща Диана, Къща Лазар, Къща Йона, 3, Къща Стоичко, Къща Веселина, Къща Пенка, Къща Василка, Къща Ивайло, Къща Румен, Къща Валери, Отец Паисий 9, 4, Павел Лалов 64, 34, 23, 35, 19, 39, 76

На 26.08.2020 г. /08:30 - 10:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ - Тетевен:   Върбака , Дончовци 7, Козница Вили, Хижа, Махала Байовица Къща Светла, Къща Гето, Къща Неьо, Къща Павел, Къща Мильо, Къща Маньо, Къща Вела, Къща Михал, Къща Цанко, Къща Петко, Къща Гена, Къща Султана, Къща Марин, Къща Христо, 1, Махала Ванковци Къща Мария, Къща Цако, Къща Василка, Къща Христо, Къща Марин, Къща Стойо, Къща Драган, Къща Тота, Къща Иван, Махала Камен Дол Къща Цвята, Къща Димитър, Къща Марин, Къща Дико, Къща Георги, Къща Васил, Къща Йорданка, Къща Христо, Къща Виолета, Къща Йошо, Къща Иван, Къща Веселин, Къща Семко, Махала Крушов Дол Къща Катина, Къща Цако, Къща Христо, Къща Стоян, Къща Петър, Къща Васил, Къща Милка, Къща Мария, Къща Иван, Махала Недковци Къща Симеон, 3, Уо На ТП3, Махала Свидово Къща Надежда, Къща Гето, Къща Димитър, Къща Диана, Къща Цветан, Местност Банков Дол Къща Веса, Къща Васил, Къща Начо, Къща Димитър, Къща Донка, Къща Цена, Къща Марко, Къща Марин, Къща Иван, Местност Банков Дол Къща Иван, Местност Гурга Къща Димитър, Къща Нейко, Къща Иван, Къща Дило, Местност Злъчес Къща Марин, Къща Павел, Местност Изворин Дол Къща Йото, Къща Снежана, Къща Нешо, Вила, Къща Димитър, Къща Марин, Къща Иван, Къща Васил, Къща Тота, Къща Йона, Местност Недковци 3 Вила, 3 Къща Никола, 3 Къща Дило, Къща Грозьо, 3 Къща Мина, 3 Къща Иван, 3 Къща Петко, 3 Къща Николай, 3 Къща Ненчо, Полатен До Бл 2, Полатен Къща Матьо, Къща Матей, Къща Симеон, Къща Христо, Матевци, 3 Трите Езера, Пещерата, Къща Цоко, Къща Илия, Къща Лазар,   Хладилна Складова База

На 26.08.2020 г. /08:30 - 10:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 27.08.2020 г. /17:00 - 19:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ - Голям Извор, Общ. Тетевен:   15758.504.7 , Бековото 14, 42, 9, 25, 23, 46, 11, 44, 21, Васил Бушеранов 1, 22, 6, 8, 10, 16, 20, 14, 18, Витко Лалев 2, 24, 27, 71, 73, 65, 71, 44, Генерал Дандевил 2, 26, 25, 1, 20, 35, 17, 13, 8, 30, 33, 3, 23, 27, 9, 24, 10, 22, 28, 14, 11, 15, 16, 32, 4, 55, 45, 42, 39, Георги Стойков 6, 8, 21, 23, 4, 16, 28, 29, 34, 3, 20, 14, 11, 32, 27, 30, 24, 2, 25, 19, 26, 17, 10, 31, 22, 18, 1, 5, 12, 7, 75, 84, 85, 76, 78, 73, 79, 83, 15, 91, 68, 66, 67, 62, 80, 77, 95, 69, 74, 65, 71, 43, 56, 29, 40, 39, 48, 42, 44, 38, 46, 59, 49, 54, 52, 53, 60, 57, 58, 35, 55, 41, 37, 45, 36, 50, Голямо Усое 18, 28, 25, 21, 27, 22а, 26, 23, 17, 20, 4, 15, 17, 3, 11, 5, 12, 13, 16, Вила, 10, 22, 9, 14, 7, 8, 2, 2, Горното Село 21, Къща, 5, 45, 13, 29, 23, 31, 17, 16, 27, 38, 33, 24, 20, 2, 6, 1, Грозьо Съйков Топалски 14, 22, 34, 10, 5, 20, 7, 18, 6, 1, 2, 16, 4, 3, Дидьо Пеев Галевски 46, 18, 5, 30, 44, 2, 24, 8, 14, 22, 34, 32, 3, 1, 16, 26, 10, 28, Къща, 48, 12, 6, Димитър Крачунов 29, 35, 57, 55, 25, 41, 23, 87, 37, 53, 43, 49, 51, 10, 33, 14, 12, 18, 21, 8, 19, 59, 27, 7, 4, 13, 5, 11, 17, 1, 7, 9, 15, 3, Дълга Ливада 10, 6, 15, 19, 14, 20, 24, 11, 16, 21, 17, 1, 5, 26, 2, 28, 7, 9, 12, 13, 18, 25, 22, 3, 15а, Крайречна 5, 1, 3, Кривина 9, 18, 21, 2, 8, 5, 14, 22, 16, 3, 19, 26, 7, 24, 20, 10, 25, 15, 4, 6, 13, 1, 12, Кръкожабене 1, 11, 4, 6, 14, 9, 7, 13, 5, 2, 10, 3, 8, 12, Марин Попдимитров 4, 1, 6, 13, 10, 7, 2, 12, 5, 11, 8, Махала Гергов Хан Къща Гена, Вила, Къща Хусеин, Къща Петър, Къща Васил, Къща Георги, Махала Жидевица Къща Павел, Къща Марин, Къща Васил, Къща Кольо, Къща Гана, Къща Пена, Къща Мата, Къща Петко, Къща Йото, Къща Андрьо, Махала Криви Дол Къща Звездомир, Къща Семко, Махала Кривина , Махала Слатина Къща Васил, Къща Павел, Къща Иван, Къща Христо, Къща, Къща Тодор, Къща Лазар, Къща Цано, Къща Стоян, Къща Кольо, Къща Марин, Къща Йончо, Къща Чико, Махала Старо Село Къща Васил, Къща Андрей, Къща Баньо, Къща Гено, Къща Марин, Къща Братан, Къща Минчо, Къща Лазар, Къща Стоян, Вила, Къща Йото, Къща Крайчо, Къща Найден, Къща Антоанета, Къща Георги, Махала Тулешевец Къща Марин, Къща Цветана, Къща Димитър, Къща Цочо, Къща Танчо, Вила, Къща Лако, 5 Къща Йото, Магазин, Къща Николай, Къща Мирчо, Къща Георги, Къща Младен, Местност Сушица Къща Петко, Къща Симеон, Местност Тулюшовец Пс, Нивище 15, 25, 17, 9, Опълченска Центъра, 28, 20, 12, 18, 11, 21, 16, 14, 9, 10, 19, Ореша 10, 12, 1, 20, 14б, 11, 23, 16, 5, 22, 19, 43, 2, 39, 17, 8, 32, 6, 27, 25, 14, 21, 68, 26, 7, 13, 9, 28, 5 Къща, 18, 15, 24, 19, 17, 47, 5, 18, Пейо Пеев Галевски 38, Поп Стефан Диков 2, 5, 1, 4, Първомайска 15, 12, 13, 2, 5, 1, 14, 4, 11, 10, 3, 49, 44, 40, 59, 51, 41, 57, 53, 42, 27, 19, 21, 15, 32, 26, 33, 1, 38, 17, 24, 28, 30, 16, 25, 46, 14, 43, 31, 34, 20, Равна 42, 9, 5, 3, 13, 19, 1, 18, 10, 17, 22, 20, 38, 28, 25, 24, 26, Рендашка 6, 8, 4, 2,   ПИ 139139

На 26.08.2020 г. /08:30 - 10:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 27.08.2020 г. /17:00 - 19:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ - Дивчовото:   20996.12.27 , 20996.7.50 , 20996.8.94 , Боровец 8, 3, 21, Георги Бенковски 16, 38, 42, 56, 52, 10, 30, 21, 32, 2, 46, 3, 5, 36, 1, 40, 27, 44, 11, 19, 58, 20, 22, 6, 18, 3а, 24, 26, 48, 76, 62, 57, 59, 60, 39, 68, 47, 73, 69, 78, 77, 58, 81, 55, 35, 83, 80, 132, 45, 65, 41, 74, 126, 128, 61, 90, 75, 43, 29, 37, 53, 88, 67, Йото Генков 5, 11, 50, 13, 9, 2, 63, 5, 4, 1, Капитан Никола Войновски 18, 11, 33, 2, 7, 12, 16, 14, 4, 26, 1, 9, 8, 24, 13, Мах.Зеленика Къща Стойо, Къща Христо, Къща Начко, Вила, 38, Къща Стоян, Къща Михал, Къща Петко, Къща Трайко, Мах.Косица 6, Вила, Местн.Боатин 2, 1, 3, Къща Сашо, Горски Дом Кордела, Сава Младенов 9, 2, 7, 5, 35, 19,   0

На 26.08.2020 г. /08:30 - 10:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 27.08.2020 г. /17:00 - 19:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ - Оселна, Общ. Етрополе:   Вила

На 26.08.2020 г. /08:30 - 10:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 27.08.2020 г. /17:00 - 19:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ - Черни Вит:   80902.18.151, Ангел Крачунов 1 Хижа, Антийо Панчев 1, Боровец 1, Братойо Петков 2, 1, Васил Левски 58, 28, 62, 20, 32, 26, 60, 72, 56, 22, 2, 54, 40, 18, 48, 24, 4, 68, 30, 50, 16, 36, 6, 70, 8, 354, 382, 195, 165, 396, 243, 255, 344, 179, 163, 404, 364, 167, 378, 366, 394, 191, 239, 408, 251, 360, 338, 430, 380, 171, 233, 414, 189, 185, 207, 400, 362, 241, 169, 213, 161, 229, 398, 157, 177, 348, 181, 223, 368, 406, 412, 390, 215, 426, 356, 217, 219, 253, 358, 372, 422, 211, 428, 197, 388, 342, 410, 340, 352, 205, 392, 107, 151, 145, 125, 131, 324, 113, 334, 141, 139, 153, 298, 119, 111, 330, 336, 129, 127, 147, 308, 115, 322, 143, 320, 318, 149, 294, 296, 137, 326, 123, 316, 155, 121, 302, 117, 135, 332, 109, 95, 276, 93, 270, 254, 242, 67, 264, 69, 71, 262, 272, 101, 83, 77, 99, 236, 266, 73, 258, 280, 97, 75, 85, 79, 282, 278, 91, 244, 232, 206, 226, 51, 196, 37, 194, 35, 41, 45, 220, 212, 208, 57, 218, 198, 222, 49, 43, 59, 61, 39, 210, 53, 202, 63, 200, 228, 47, 55, 124, 130, 146, 178, 140, 160, 164, 150, 188, 174, 122, 126, 78, 33, 144, 31, 176, 136, 170, 134, 132, 182, 180, 162, 184, 158, 172, 156, 154, 138, 166, 168, 128, 152, 186, 148, Дели Пало 2, 10, 4, 11, 52, 6, 9, Дружба 1, Здравец 3, 1, 7, Капитан Войновски 11, 26, 10, 4, 14, 7, 24, 22, 1, 18, 20, 5, 16, 8, 6, 38, 45, 43, 40, 42, 47, 30, 33, 35, 31, 25, 28, 32, 34, 29, 37, 41, 39, Лазар Ралчев 4, Махала Бръшленица Къща Лала, Къща Марин, Къща Петко, Къща Милчо, Къща Лачо, Къща Павел, Къща Стоян, Махала Делиевци Къща Мразето, Къща Васил, Къща Дина, Къща Славчо, Къща Петър, Къща Марин, Къща Стойо, Къща Христина, Къща Дели, Къща Мария, Вила, Къща Петко, Къща Драган, Къща Симеон, Махала Златевци Къща Марин, Къща Петко, Махала Петровци Къща Мильо, Къща Пена, Къща Любомир, Къща Слав, Къща Йото, Къща Найден, Къща Христо, Махала Платуница Къща Стефан, Къща Цана, Къща Братой, Къща Иван, Къща Пойо, Къща Недялко, Къща Лальо, Къща Ничо, Къща Гена, Къща Димитър, Къща Баньо, Къща Марко, Къща Петко, Местност Дъскот 20, Къща Цветомил, Местност Остриля 5, 3, Миковци 11, 9, 13, 4, 8, 20, 1, 18, 16, 21, 6, 12, 14, 7, Момина Поляна 13, 2, 17, 3, Нейо Крачунов 4, 3, 8, 2, Орлов Камък 3, Остриля 7, 9, Петко Милев Страшния 2, Райна Княгиня 1, Стоян Генков 3, 1, 6, 11, 8, 2, 4, Хан Аспарух 3, 4, 2, 1, Хан Крум 36, 28, 3, 10, 14, 26, 34, 12, 20, 8, 24, 18, 30, 6, 22, 6, 4, Христо Ботев 7, 39, 45, 37, 11, 31, 15, 43, 22, 25, 49, 19, 35, 13, 47, 23, 33, 27, 29, 17, 204, 79, 87, 57, 111, 59, 129, 91, 12, 67, 117, 69, 61, 109, 105, 99, 73, 103, 55, 97, 71, 77, 83, 53, 115, 89, 65, 85, 63, 51, 93, 75, 95, 107, 125,   1 Месност Павлово, Хижа

На 26.08.2020 г. /08:30 - 10:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 27.08.2020 г. /17:00 - 19:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ - Ябланица, Общ. Ябланица:   085054 , Александър Стамболийски 7, Местност Девет Дола Къща Нейко, Къща Братан, Къща Милена, Къща Борис, Къща Митко, Къща Гета, Вила, Къща Йото, Къща Цако, Къща Мими, Къща Мария, Къща Иван, Къща Венцислава, Къща Кирил, 7, Къща Любен, Къща Милка, Къща Гергана, Къща Лазар, Къща Васил, Къща Божана, Къща Илина, Къща Василка, ТП5, Къща Димитър, Къща Стана, Къща Михаил, Къща Лило, Къща Богдан, Къща Георги, Къща Малина, Къща Иван, Къща Найда, 30, Къща Дако, Къща Стефан, Къща Стефана, Къща Найден, Златка, Къща Драган, Къща Николай, Къща Красимира, Местност Камен Дол 13, Къща Петко, Къща Бана, Къща Георги, Къща Найден, Къща Васил, 14 Къща, Местност Шумнене Къща Васил

На 27.08.2020 г. /08:30 - 19:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ - Тетевен:   Вършец 30

На 27.08.2020 г. /17:00 - 19:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ - Тетевен:   Върбака , Дончовци 7, Козница Вили, Хижа, Махала Байовица Къща Светла, Къща Гето, Къща Неьо, Къща Павел, Къща Мильо, Къща Маньо, Къща Вела, Къща Михал, Къща Цанко, Къща Петко, Къща Гена, Къща Султана, Къща Марин, Къща Христо, 1, Махала Ванковци Къща Мария, Къща Цако, Къща Василка, Къща Христо, Къща Марин, Къща Стойо, Къща Драган, Къща Тота, Къща Иван, Махала Камен Дол Къща Цвята, Къща Димитър, Къща Марин, Къща Дико, Къща Георги, Къща Васил, Къща Йорданка, Къща Христо, Къща Виолета, Къща Йошо, Къща Иван, Къща Веселин, Къща Семко, Махала Крушов Дол Къща Катина, Къща Цако, Къща Христо, Къща Стоян, Къща Петър, Къща Васил, Къща Милка, Къща Мария, Къща Иван, Махала Недковци Къща Симеон, 3, УО на ТП 3, Махала Свидово Къща Надежда, Къща Гето, Къща Димитър, Къща Диана, Къща Цветан, Местност Банков Дол Къща Иван, Местност Банков Дол Къща Веса, Къща Васил, Къща Начо, Къща Димитър, Къща Донка, Къща Цена, Къща Марко, Къща Марин, Къща Иван, Местност Гурга Къща Димитър, Къща Нейко, Къща Иван, Къща Дило, Местност Злъчес Къща Марин, Къща Павел, Местност Изворин Дол Къща Йото, Къща Снежана, Къща Нешо, Вила, Къща Димитър, Къща Марин, Къща Иван, Къща Васил, Къща Тота, Къща Йона, Местност Недковци 3 Вила, 3 Къща Никола, 3 Къща Дило, Къща Грозьо, 3 Къща Мина, 3 Къща Иван, 3 Къща Петко, 3 Къща Николай, 3 Къща Ненчо, Полатен Къща Матьо, Къща Матей, Къща Симеон, Къща Христо, Матевци, 3 Трите Езера, Пещерата, Къща Цоко, Къща Илия, Къща Лазар, Полатен До Бл 2,   Хладилна Складова База

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню