Обява за 2 офицерски длъжности във военно формирование 52750 – София

Със заповед № ОХ-632/11.08.2020 г. на министъра на отбраната е разкрита процедура за обявяване на

2 /две/ офицерски длъжности във военно формирование 52750 – София от състава на Стационарната комуникационна и информационна система /Стационарна КИС/ за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина. Кандидатите за вакантните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България /ЗОВСРБ/.

 

Срок за подаване на заявления във Военно окръжие ІІ степен –Ловеч

                             02.10.2020г.

Информация за вакантните длъжности, необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31 тел.068/ 603 973 ; 0886 558 614, в интернет-страниците на    

                                    Министерство на отбраната и Централно военно окръжие .

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню