Уведомление за промяна в някои автобусни разписания, във връзка с проведена процедура по ЗОП и сключени нови договори

Посещения: 600

                                     Транспорт – превоз на пътници по автобусни линии

       Уведомяваме ви за промяна на някои автобусни разписания, във връзка с проведена процедура по ЗОП и сключени нови договори:

Тетевен – Рибарица - Тетевен  

от Тетевен:     6.40;   10.10;  13.40; 17.00;  18.40 ч.   -     понеделник -петък

                         10.10;    13.30;    17.30 -   събота и неделя

от Рибарица:   7.10; 11.00;    14.20; 18.00;    19.30 ч.   -  понеделник- петък

                           8.00;   11.00;    15.00;   18.30 -   събота и неделя

                                         „РАР – Валенсия“ ЕООД – Градежница - 0888725036

Тетевен – Дивчовото - Тетевен  

от Тетевен:    11.30 ; 14.40 ; 17.00 ч. - понеделник- петък ; 2.30 ч. – събота ; 13.30 ч. - неделя

от Дивчовото:   6.50 ; 12.10 ; 15.30 ч. – понеделник-петък ; 8.30 ч. – събота ; 14.30 ч. - неделя

                                        „РАР – Валенсия“ ЕООД – Градежница - 0888725036

Тетевен – Васильово - Тетевен  

от Тетевен:       13.30 ; 17.00 ч. - понеделник –петък ;    13.30 ч. - събота  

от Васильово:     6.50 ; 14.10 ч. – понеделник- петък ;      8.15 ч. - събота

                     „РАР – Валенсия“ ЕООД – Градежница - 0888725036