Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) обявява Конкурсна процедура 33.19-2020 г. за набиране на проектни предложения, свързани с образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства

Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министъра на образованието и науката обяви нова Конкурсна процедура 33.19-2020 г. за набиране на проектни предложения, свързани с образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.

Допустими кандидатстващи институции: държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена; регионални управления на образованието; държавни висши училища и общини.

Краен срок за кандидатстване: 13 август 2020 г., 14:00 ч.

Допълнителна информация може да видите на:  http://coiduem.mon.bg, Раздел Новини

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню