Обява за 1 /една/ вакантна длъжност във военно формирование 22980 – София от състава на Съвместното командване на силите

Със заповед №ОХ- 470/19.06.2020г. на Министъра на отбраната на Република България

e обявена   1 / ЕДНА / вакантна длъжност във военно формирование 22980 – София от състава на Съвместното командване на силите , за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско средно или висше училище в страната и в чужбина, което следва да се заеме след провеждане на конкурс. Кандидатите е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141 от ЗОВСРБ и да не са навършили 40 (четиридесет) години.

 

Срок за подаване на заявления във Военно окръжие ІІ степен –Ловеч

                             10.07.2020г.

Информация за вакантните длъжности, необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31 тел.068/ 603 973 ; 0886 558 614, в интернет-страниците на    

                                    Министерство на отбраната и Централно военно окръжие .

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню