Покана за подаване на документи за участие в процедура с предмет „Избор на финансова/кредитна институция или финансов посредник за предоставяне на кредит за нуждите на община Тетевен“

Посещения: 298

Документация – виж тук

Приложения:

-         Решение №95/31.03.2020 година – виж тук

-         Актуални данни за финансовото състояние на общината – виж тук

-         Образци – виж тук

 

Протокол от работата на комисията вижте тук.