Преустановява се функционирането на Кооперативен пазар – Тетевен, считано от 16.04.2020 г. до второ нареждане

Посещения: 161

Във връзка със Заповед № РД 01-199/11.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването и Решение от 3 април 2020 г. на Народното събрание за удължаване на срока на обявеното извънредно положение и Заповед № 242/13.04.2020 г. на Кмета на Община Тетевен, се преустановява функционирането на Кооперативен пазар – Тетевен, считано от 16.04.2020 г. до второ нареждане.