Годишен списък на картотекираните граждани за настаняване в общински жилища през 2020 г.

Посещения: 211

Във връзка с чл. 15, ал. 6 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за управление и разпореждане с жилища – общинска собственост се публикува утвърден Годишен списък на картотекираните граждани за настаняване в общински жилища през 2020 г.

Годишен списък на картотекираните граждани за настаняване в общински жилища през 2020 г. вижте ТУК