Информация относно COVID 19

 • Заповед № РД-01-141/ 10.08.2022 г. на Директора на РЗИ - Ловеч - вижте тук.
 • Заповед № 388/25.07.2022г. ЗА кемата на Община Тетевен - вижте тук.
 • Заповед № РД-01-135/ 21.07.2022 г. на Директора на РЗИ - Ловеч - вижте тук.
 • Заповед № РД-01-856/ 19.10.2021 г. на Министъра на здравеопазването - вижте тук.
 • Заповед №452 от 03.08.21 г. относно въвеждане на противоепидемични мерки в Общинска администрация - Тетевен
 • Заповед № РД-01-646/ 29.07.2021 г. на Министъра на здравеопазването вижте тук.
 • Заповед № РД-01-647/ 29.07.2021 г. на Министъра на здравеопазването вижте тук
 • Заповед № РД-01-555/ 06.07.2021 г. на Министъра на здравеопазването вижте тук.
 • Заповед № РД-01-375/ 27.05.2021 г. на Министъра на здравеопазването вижте тук
 • Заповед № РД-01-373/ 27.05.2021 г. на Министъра на здравеопазването вижте тук
 • Заповед № РД-01-274/ 29.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването вижте тук
 • Заповед № РД-01-273/ 29.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването вижте тук
 • Заповед № РД-01-265/23.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването вижте тук
 • Заповед № РД-01-240/16.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването вижте тук.
 • Заповед № РД-01-220/08.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването вижте тук.
 • COVID-19 ЕДИНЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-197/31.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-196/31.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-194/30.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-173/18.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Правила за прилагане на противоепидемични мерки в туристически обекти през Летен сезон 2021 г. в сила от 01.05.2021 г. вижте ТУК
 • Указания за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения в условията на опасност от заразяване с COVID-19 в България вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-57/15.03.2021 г. на Директора на РЗИ Ловеч вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-168/15.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-167/12.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-132/26.02.2021 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-105/16.02.2021 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-98/14.02.2021 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Указания за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения в условията на опасност от заразяване с COVID-19 в България вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-74/01.02.2021 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-52/26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-51/26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-50/26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-20/15.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-726/23.12.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-725/23.12.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-724/22.12.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-721/21.12.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-720/20.12.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-719/20.12.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Указания за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения в условията на опасност от заразяване с COVID-19 в България вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-210/27.11.2020 г. на Директора на РЗИ Ловеч вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-675/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-655/13.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-204/13.11.2020 г. на Директора на РЗИ Ловеч за въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки на територията на област Ловеч вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-651/11.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-186/27.10.2020 г. на Директора на РЗИ Ловеч за въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки на територията на област Ловеч вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-619/23.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Указания за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения в условията на опасност от заразяване c COVID-19 в България вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-611/22.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-610/22.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Заповед № 694/16.10.2020 г. на Кмета на Община Тетевен вижте тук
 • Заповед № 671/13.10.2020 г. на Кмета на Община Тетевен вижте тук
 • Заповед № РД-01-604/13.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-603/13.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-549/30.09.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-548/30.09.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-547/30.09.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Информация за гражданите, които трябва да бъдат освидетелствани или преосвидетелствани от ТЕЛК по време на извънредната епидемична обстановка вижте ТУК
 • На вниманието на родителите, чиито деца ще посещават ясли, детски градини и училища вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-489/31.08.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-488/31.08.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-487/31.08.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-459/11.08.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-452/04.08.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-448/31.07.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-447/31.07.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-446/31.07.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-443/30.07.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-438/27.07.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-405/15.07.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-403/15.07.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-402/15.07.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Указания за работа на нощни закрити клубове вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-399/12.07.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-393/09.07.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-370/30.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-369/30.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-354/22.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-353/22.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-338/13.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-337/13.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-333/12.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-331/12.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-314/04.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-302/03.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-289/02.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-288/01.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-287/30.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-285/29.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Указания за организиране и провеждане на присъствено обучение и дейности в институции в системата на предучилищното и училищното образование вижте ТУК
 • Указания за организиране на дейностите в частните детски центрове в условията на епидемична ситуация вижте ТУК
 • Указания за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения вижте ТУК
 • Указания на Министъра на младежта и спорта относно функционирането на фитнес залите и фитнес центровете вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-277/26.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-274/21.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-272/20.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-271/19.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Указания на Министъра на младежта и спорта относно функционирането на фитнес залите и фитнес центровете вижте ТУК
 • Мерки за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли след възстановяване на приема на деца вижте ТУК
 • Указания за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-270/19.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-268/15.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-265/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-264/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-263/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-259/11.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването, с която се позволява упражняването на колективни спортове за аматьори на открито, без състезателен характер (в т.ч. футбол, баскетбол, волейбол) вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-256/11.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването, с която се позволява провеждането на културни събития и посещенията на музеи, галерии, библиотеки и кина вижте ТУК
 • Изисквания към бизнес операторите, стопанисващи обекти за обществено хранене с търговски площи на открито (градини, тераси и др.) вижте ТУК
 • Заповед  № РД-01-251/05.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването, с която преустановяват дейността си контролно-пропусквателните пунктове на входно-изходните пътища на областните центрове вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-250/05.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването, с която се актуализира заповедта, с която от утре, 6 май, на ресторантите, кафе сладкарниците, питейните заведения и тези за бързо обслужване се разрешава да работят с клиенти на откритите си търговски площи (градини, тераси и др.) при спазване на определени противоепидемични мерки вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-249/03.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването, с която се отменят част от противоепидемичните мерки, въведени заради COVID-19 вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-248/01.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването, с която отпада забраната за посещения на национални и природни паркове и планини вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-247/01.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването, с която се отменя задължителното носене на маски и други предпазни средства на открити обществени места вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-243/29.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването за определяне реда за провеждане на задължителните имунизации и реимунизации, профилактичните прегледи при лица до 18 г. и плановия прием в лечебни заведения вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-239/26.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването във връзка с посещенията на градски паркове и градини вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-236/24.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Заповед № 254/23.04.2020 г. на Кмета на Община Тетевен вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-229/22.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-228/21.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-225/20.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването относно възобновяване на плановите детски консултации, основните задължителни имунизации, съгласно чл. 19 от Наредба № 15 за имунизациите в Република България, женските консултации, както и плановият прием в лечебните заведения вижте ТУК
 • Заповед № 249/15.04.2020 г. на Кмета на Община Тетевен вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-218/15.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването във връзка с функционирането на кооперативните пазари и цветни борси вижте ТУК
 • Заповед № 242/13.04.2020 г. на Кмета на Община Тетевен вижте ТУК
 • Заповед № Т-РД-16-120/10.04.2020 г. на Министъра на туризма вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-199/11.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването за въвеждане на допълнителни мерки по отношение работата на кооперативните и фермерски пазари вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-197/11.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването за задължително носене на защитна маска или друго средство, покриващо носа и устата вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-196/10.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването, касаеща обработващите селскостопански площи и собствени земеделски имоти вижте ТУК
 • Заповед №РД-01-195/10.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването за удължаване на въведените противоепидемични мерки на територията на Р България до 13.05.2020 г. вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-193/10.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Заповед №235/07.04.2020 г. на Кмета на Община Тетевен за възстановяване дейността на кооперативния пазар вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-183/06.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването, с която се въвежда временна забрана за влизането на територията на Р България и реда за поставяне под карантина вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-184/06.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването за въвеждане в експлоатация Национална информационна система за борба с COVID-19 вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-179/06.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването за работата на кооперативните и фермерските пазари, за обработването на земеделските площи, за непрекъснатост на дейностите по отглеждането на селскостопански животни и производство на фуражи вижте ТУК
 • Заповед № РД 01-219/02.04.2020 г. на Министъра на труда и социалната политика във връзка с прилагане на мерки от страна на работодателите по време на извънредното положение вижте ТУК
 • Препоръки, съобразени с насоките на Световна здравна организация за домашно лечение на заболели с COVID-19 вижте ТУК
 • Препоръки за потребителите при покупка на продукти за лична хигиена, в т.ч. и дезинфекция вижте ТУК
 • Препоръка от Министерство на здравеопазването за носене на лични предпазни средства вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-64/31.03.2020 г. на директора на Регионална здравна инспекция – гр. Ловеч вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-169/31.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-168/30.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-165/27.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Важни указания от РЗИ Ловеч към бизнеса и търговските обекти вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-158/26.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-159/27.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, с която определя лечебните заведения, които да извършват лечение и наблюдение на пациенти с COVID-19 вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-157/26.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-153/25.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, с която се облекчава преминаването през контролно-пропусквателните пунктове в областните центрове вижте ТУК
 • Заповед №РД-01-154/26.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването във връзка с удължаване срока на въведените противоепидемични мерки до 12.04.2020 г. включително вижте ТУК
 • Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. вижте ТУК
 • Заповед №РД-01-145/22.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Допълнителни права на лицата, регламентирани в приетия Закон за извънредното положение вижте ТУК
 • Информация за гражданите, които трябва да бъдат освидетелствани или преосвидетелствани от ТЕЛК (териториална експертна лекарска комисия) вижте ТУК

 • Заповед №РД-01-144/22.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Заповед №РД-01-143/20.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК

 • Министерството на здравеопазването изготви препоръки към бременните жени във връзка с разпространението на COVID-19 в България вижте ТУК
 • Заповед №РД-01-140/19.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Заповед №РД-01-141/20.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Заповед №РД-01-139/19.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Заповед №РД-01-138/19.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Заповед №Т-РД-16-76/17.03.2020 г. на Министъра на туризма вижте ТУК
 • Въведени противоепидемични мерки във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение вижте тук.

 • Заповед №РД-01-131/17.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Заповед №РД-01-130/17.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването за лицата, които подлежат на задължителна 14-дневна карантина и за реда за осъществяване на контрол върху карантината вижте ТУК

 • Заповед №РД-01-129/16.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването за изолация на потвърдените случаи на COVID-19 вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-128/16.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването във връзка с разкриване на временни звена за граничен здравен контрол на граничните контролно-пропусквателни пунктове Гюешево, Видин, Връшка чука, Маказа - Нимфея и Илинден - Ексохи вижте ТУК

 • Заповед № РД-01-127/16.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването във връзка с временна забрана за влизането на територията на Република България, считано от 00:00 часа на 18.03.2020 г. вижте ТУК

 • АКТУАЛИЗИРАНА Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК

 • Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия в обекти с обществено предназначение в условията на епидемично разпространение на COVID-19 вижте тук

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню