Информация относно COVID 19

 • Заповед №235/07.04.2020 г. на Кмета на Община Тетевен за възстановяване дейността на кооперативния пазар вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-183/06.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването, с която се въвежда временна забрана за влизането на територията на Р България и реда за поставяне под карантина вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-184/06.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването за въвеждане в експлоатация Национална информационна система за борба с COVID-19 вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-179/06.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването за работата на кооперативните и фермерските пазари, за обработването на земеделските площи, за непрекъснатост на дейностите по отглеждането на селскостопански животни и производство на фуражи вижте ТУК
 • Заповед № РД 01-219/02.04.2020 г. на Министъра на труда и социалната политика във връзка с прилагане на мерки от страна на работодателите по време на извънредното положение вижте ТУК
 • Препоръки, съобразени с насоките на Световна здравна организация за домашно лечение на заболели с COVID-19 вижте ТУК
 • Препоръки за потребителите при покупка на продукти за лична хигиена, в т.ч. и дезинфекция вижте ТУК
 • Препоръка от Министерство на здравеопазването за носене на лични предпазни средства вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-64/31.03.2020 г. на директора на Регионална здравна инспекция – гр. Ловеч вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-169/31.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-168/30.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-165/27.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Важни указания от РЗИ Ловеч към бизнеса и търговските обекти вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-158/26.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-159/27.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, с която определя лечебните заведения, които да извършват лечение и наблюдение на пациенти с COVID-19 вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-157/26.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-153/25.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, с която се облекчава преминаването през контролно-пропусквателните пунктове в областните центрове вижте ТУК
 • Заповед №РД-01-154/26.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването във връзка с удължаване срока на въведените противоепидемични мерки до 12.04.2020 г. включително вижте ТУК
 • Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. вижте ТУК
 • Заповед №РД-01-145/22.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Допълнителни права на лицата, регламентирани в приетия Закон за извънредното положение вижте ТУК
 • Информация за гражданите, които трябва да бъдат освидетелствани или преосвидетелствани от ТЕЛК (териториална експертна лекарска комисия) вижте ТУК

 • Заповед №РД-01-144/22.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Заповед №РД-01-143/20.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК

 • Министерството на здравеопазването изготви препоръки към бременните жени във връзка с разпространението на COVID-19 в България вижте ТУК
 • Заповед №РД-01-140/19.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Заповед №РД-01-141/20.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Заповед №РД-01-139/19.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Заповед №РД-01-138/19.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Заповед №Т-РД-16-76/17.03.2020 г. на Министъра на туризма вижте ТУК
 • Въведени противоепидемични мерки във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение вижте тук.

 • Заповед №РД-01-131/17.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК
 • Заповед №РД-01-130/17.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването за лицата, които подлежат на задължителна 14-дневна карантина и за реда за осъществяване на контрол върху карантината вижте ТУК

 • Заповед №РД-01-129/16.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването за изолация на потвърдените случаи на COVID-19 вижте ТУК
 • Заповед № РД-01-128/16.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването във връзка с разкриване на временни звена за граничен здравен контрол на граничните контролно-пропусквателни пунктове Гюешево, Видин, Връшка чука, Маказа - Нимфея и Илинден - Ексохи вижте ТУК

 • Заповед № РД-01-127/16.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването във връзка с временна забрана за влизането на територията на Република България, считано от 00:00 часа на 18.03.2020 г. вижте ТУК

 • АКТУАЛИЗИРАНА Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК

 • Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия в обекти с обществено предназначение в условията на епидемично разпространение на COVID-19 вижте тук

Тетевен

bottom logo teteven new green

 

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню