Съобщение от Дирекция ,,Бюро по труда" - гр.Тетевен

Посещения: 214

      СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

                 Актуални към 10.03.2020 г.       

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

Брой
1 Лекар /по трудов договор/ 1
2 Специалист /по трудов договор/ 1
3