Срокове за подаване на данъчни декларации

ОБЩИНА ТЕТЕВЕН

ОТДЕЛ  “МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”  

                                                       

Уважаеми данъкоплатци,

Уведомяваме Ви, че следва да подадете данъчни декларации за извършваната от Вас дейност в следните срокове:

  • Данъчна декларация по чл.61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък за 2020 година - до 31 януари 2020 год.

  • Декларация по чл.61р, ал.5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък за 2019 година – до 30 януари 2020 год. Задължение за подаване на декларацията имат всички лица, които предлагат нощувки по смисъла на Закона за туризмана територията на община Тетевен.

  • Срок за подаване на годишна данъчна декларация за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници за съответната година -преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози за съответната година.

Данъкът се внася преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.

Непосредствено след изтичане на срока за подаване на съответния вид декларация, ще бъдат извършвани проверки на място в обектите.

  • Напомняме на гражданите, които са получили по наследство движимо или недвижимо имущество и не са подали данъчна декларация, че трябва да подадат в 6-месечен срок от смъртта на наследодателя декларация за придобитото имуществото в отдел “Местни данъци и такси” при Община Тетевен.

           Декларациите се подават в отдел “Местни данъци и такси” при Община Тетевен.

           Бланки на декларации и указания ще получите в отдел „Местни данъци и такси” при Община Тетевен, ул. “Иван Вазов” №42, ет.1.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню