Съобщение

123

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка с обилните снеговалежи и натрупването на големи количества сняг по тротоарите и покровите на сградите, на основание чл. 27, ал. 1, т. 2 от Наредбата за опазване на околната среда и управление на отпадъците на територията на Община Тетевен, Ви уведомяваме, че почистването на тротоарите от сняг и лед пред магазините, офисите, фирмите, заведенията, жилищните кооперации и домовете е задължение на собствениците, управителите и ползвателите на тези обекти.

Складирането на почистения сняг и лед се извършва така, че да не пречи на движението на МПС и пешеходците.

Снегът по тротоарите затруднява придвижването на пешеходците, както и работата на фирмата за събиране и транспортиране на отпадъци. В тази връзка Ви молим, своевременно да почиствате снега по прилежащите тротоари, около кофите за смет, както и надвисналите блокове сняг и висулки от покривите на сградите.

Общинска Администрация - Тетевен, предварително Ви благодари за проявеното разбиране и съдействие.

Д-Р МАДЛЕНА БОЯДЖИЕВА

Кмет на Община Тетевен

134

 

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню