Съобщение от Дирекция ,,Бюро по труда" - гр.Тетевен

      СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

                  Актуални към 02.12.2019 г.       

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

Брой
1 Експерт логистика /по трудов договор/ 1
2 Електромеханик /по трудов договор/ 1
3 Организатор читалищна дейност /по трудов договор/ 1
4 Ресурсен учител - / по трудов договор / 1
5 Шивач /по трудов договор/ 3
6 Организатов производство /по трудов договор/ 1
7 Ел.техник /по трудов договор/ 1
8 Работник сглобяване на детайли /по трудов договор/ 1
9 Обслужващ работник промишленост-обръщач /по трудов договор/ 3

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню