Съобщение относно гласуването на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването

Община Тетевен съобщава, че избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да подават заявки за помощ за придвижване на телефон 0877/299 114 и 0678 5 22 00.

     Определени са секции на първия етаж (партер) в сгради с повече от един етаж, в които има секции и на горни етажи, за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на Община Тетевен, както следва:

1. Избирателна секция с № 113300027, разположена в гр. Тетевен, ул. „Полк. Орлов" № 3 – клуб на пенсионера, 1-ви етаж;

2. Избирателна секция с № 113300006, разположена в с. Галата, ул. „Никола Вапцаров“ № 1 – училище, първи етаж.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню