Съобщение от "ВИК" АД - гр. Ловеч

Посещения: 258

ВиК”АД гр.ЛОВЕЧ - ПП Тетевен съобщава, че във връзка с намален дебит на водоизточниците на гр. Тетевен се въвежда режимно водоползване в града, като водоподаването на питейна вода ще бъде спирано всеки ден от 13:00 ч. до 17:30 ч. до възстановяване дебита на водоизточниците  

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 0678 52 311 и 0889 404 158 - Ръководител поделение ВиК Тетевен.