Съобщение относно ограничаване популацията на безстопанствени кучета на територията на община Тетевен

Във връзка с проблемите с популацията на безстопанствени кучета, сме длъжни да Ви уведомим, че Община Тетевен в последните няколко години води последователна и законосъобразна политика по отношение на ограничаване на популацията на безстопанствени кучета. Общинската администрация може да се справи с безстопанствените кучета само и единствено с разбирането и подкрепата на гражданите.

Една от главните причини за популацията от бездомни кучета е безотговорното поведение на собствениците на домашни кучета. Стопаните на домашни кучета не осъзнават напълно, че ако тяхното куче има поколение отговорността по изхранването им, отглеждането и намиране на нов дом и стопанин е тяхна. Много от малките кучета биват оставени директно на улицата. Кастрацията на домашни кучета е сигурно средство за намаляване на популацията от безстопанствени кучета. Съгласно чл. 175, ал. 2 от Закона за ветеринарно медицинската дейност, собствениците на кастрирани кучета се освобождават от годишната такса за притежаване на куче по Закона за местните данъци и такси.

Съществена причина за популацията от безстопанствени кучета е храненето на кучета от гражданите около търговски обекти, обществени места, площади, околоблоковите пространства и др.

Молим, гражданите да не хранят безстопанствените кучета, тъй като системното оставяне, даване на храна, привличат все повече животни в съответния район.

В Закона за ветеринарномедицинската дейност са заложени редица отговорности на собствениците на домашни кучета:

- Собствениците на кучета, навършили 6-седмична възраст, ги представят на ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика, за издаване на паспорт по образец, ваксинация и обезпаразитяване.

- При регистрация на кучето ветеринарният лекар задължително поставя микрочип, отговарящ на стандарт ISO 11784 и въвежда данните в Интегрираната информационна система на БАБХ.

- Собствениците на кучета заплащат стойността на ветеринарномедицинския паспорт и на манипулацията поставяне на микрочипа.

- Собствениците или придружителите на кучета са длъжни да ги разхождат с повод, а агресивните и с намордник. Собствеността върху кучето се доказва с ветеринарномедицински паспорт, документ за платена такса за притежаване на куче за съответната година. Всеки собственик е длъжен при извеждане на кучето да носи в себе си ветеринарният му паспорт.

Всяко едно куче, което се движи свободно, без прекия надзор на собственик или придружител, се счита за безстопанствено.

С цел ограничаване на популацията на безстопанствени кучета на територията на община Тетевен, се предприемат следните мерки:

  1. Ще се осъществяват периодични проверки на собствениците на кучета домашни любимци за спазването на изискванията при извеждане/разходка на домашните любимцис повод, а на агресивните кучета и с намордник.
  2. Ще се осъществяват проверки за носене на ветеринарномедицинския паспорт от страна на собствениците на кучета по време на разходка.
  3. Ще се осъществяват проверки по домовете за регистрацията и идентификацията на кучета домашни любимци от страна на собствениците.

                 На собствениците, които не са идентифицирали кучетата си с ветеринарномедицински паспорт и не са поставили микрочип ще се налагат глоби по чл. 429 от Закона за ветеринарномедицинската дейност в размер на 200 лв.

    Съгласно чл. 172, т. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност(ЗВМД), собствениците на домашни любимци са длъжни да вземат мерки животните да не създават опасност за хора или други животни. Нарушителите на чл. 172, т.2 от ЗВМД подлежат на глоба в размер на 100 лв. Освен това съгласно чл. 179, ал. 3, т. 4 от ЗВМД, на евтаназия подлежат животни, чието агресивно поведение представлява опасност за живота и здравето на хората.

           

            Ако станете свидетели на изоставяне на кучета, моля да се обадите в Община Тетевен на тел. 0678 52200, вътр. 233, 234 – Еколози, 0678 52200, вътр. 100 – Дежурни; или да се обърнете към Районно управление „Полиция“ – Гр. Тетевен на тел.: 0678 52412.

           

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню