Съобщение относно предоставяне на услуги на гражданите, касаещи информация и данни от кадастралните карти и кадастрални регистри на населените места от община Тетевен.

Община Тетевен уведомява гражданите, че съгласно подписано споразумение с Агенцията по геодезия, картография и кадастър, считано от 08.10.2019 г. ще предоставя услуги на гражданите, касаещи информация и данни от кадастралните карти и кадастрални регистри на населените места от община Тетевен.

Услугите ще се предоставят на гише в Центъра за информация и услуги на гражданите, Общинска администрация, ет. 1, гр. Тетевен, пл. „Сава Младенов“ № 9 при следния график:

-         Вторник – от 8:00 ч. до 12:00 ч;

-         Четвъртък – от 8:00 до 12:00 ч.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню