Обява за военна служба във ВМС

Посещения: 172

Със заповед № ОХ-772/20.08.2019 г. на министъра на отбраната на Република България сa обявeни 100 вакантни длъжности за приемане на военна служба във военни формирования на Военноморските сили. Във ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ се подава заявление по образец с приложени към него документи. Кандидатите трябва да са български граждани, физически здрави и психически пригодни, неосъждани, до 28 години – за неслужили и до 41 години - за освободени военнослужещи, съгласно чл.141,ал.6 от ЗОВСРБ.

Длъжностите ще се заемат след провеждане на конкурс за определяне на физическата годност, тест за проверка на общата култура и събеседване. Информация за необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31тел.068/ 603 973 ; 0886 558 614 , в интернет-страниците на Министерството на отбрана, на ВМС/ в раздел „Новини”на Централно военно окръжие и в Офиси за военен отчет в общини –Тетевен тел.0678-52333 и Ябланица тел.06991-2126.

Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен -Ловеч - 18.10.2019 г.