Обява за военна служба

Със заповед № ОХ-762/16.08.2019 г. на министъра на отбраната на Република България са обявeни допълнително 198 вакантни длъжности за войници в Сухопътни войски във военни формирования: София,СтараЗагора,Хасково,Ямбол,Шумен,Свобода,Белене,Мусачево,ГорнаОряховица,Смолян,

Карлово,Асеновград и Пловдив. Кандидатите трябва да са български граждани, физически здрави и психически пригодни, неосъждани, до 28 години – за неслужили и до 41 години - за освободени военнослужещи, съгласно чл.141,ал.6 от ЗОВСРБ.

Във ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ се подава заявление по образец с приложени към него документи. Информация за необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

ОФИСИ ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНИ ТЕТЕВЕН И ЯБЛАНИЦА

гр. Тетевен тел.0678/5233 и гр.Ябланица тел.06991/2126,

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31

тел.068/ 603 973 ; 0886 558 614 , в интернет-страниците на Министерството на отбрана и на Централно военно окръжие.

Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен -Ловеч – до 30.09.2019 г.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню