Вакантни офицерски длъжности за лекари във Военномедицинска академия, за приемане на военна служба след конкурс

Със заповед № ОХ-564/19.06.2019 г. на министъра на отбраната на Република България са обявeни

30 вакантни офицерски длъжности за лекари във Военномедицинска академия, за приемане на военна служба след конкурс на лица, завършили граждански висши училища в страната и чужбина.                  Във ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ се подава заявление по образец с приложени към него документи. Информация за необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31

тел.068/ 603 973 ; 0886 558 614 , в интернет-страниците на Министерството на отбрана и на Централно военно окръжие , в Офиси за военен отчет в общини Тетевен и Ябланица.

Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен -Ловеч – до 16.08.2019 г.

Тетевен

bottom logo teteven new green

 

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню