Обява, съгласно чл. 12 от „НАРЕДБА № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения“

     На основание Решение № 1053/28.03.2019 г. на ОбС – Тетевен беше проведен конкурс за Управител на „МБАЛ-Тетевен-д-р Ангел Пешев“ ЕООД, а с Решение № 1131/21.06.2019 г. Общински съвет одобри класирането на д-р Невелина Василева Ганева за Управител на „МБАЛ -Тетевен - д-р Ангел Пешев“ ЕООД.

     Община Тетевен прави настоящата обява, съгласно чл. 12 от „НАРЕДБА № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения

Тетевен

bottom logo teteven new green

 

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню