Обява за военна служба

Със заповед № ОХ-355/12.04.2019 г. на министъра на отбраната на Република България са обявeни 156 вакантни длъжности за приемане на военна служба във военните формирования 22980-София, 28860-Горна Малина,32450-Мокрен,48940-Бургас,52370-Негушево,52210-Банкя и 22720-Смядово към Съвместно командване на силите. Във Военно окръжие ІІ степен – Ловеч се подава заявление по образец с приложени към него документи. Кандидатите трябва да имат средно или по-високо образование, да не са по-възрастни от 28 години, а лицата, отговарящи на чл.141, ал.6 от ЗОВСРБ-не по-възрастни от 41 години, да са български граждани, да не са осъждани, да са годни за военна служба, да са психически пригодни.

Длъжностите ще се заемат след провеждане изпит по физическа подготовка, тест за обща култура и събеседване с кандидатите Информация за необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31

тел.068/ 603 973 ; 0886 558 614 , в интернет-страниците на Министерството на отбрана и на Централно военно окръжие и в офисите за водене на военен отчет в общините Тетевен тел.0678/52333 и Ябланица тел.06991/2126.

Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен -Ловеч - 21.06.2019 г.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню