Съобщение относно организираните дейности по отглеждане на залесена общинска гора

zalesqvane

Община Тетевен отлага предвидените дейности по отглеждане на залесена общинска гора в рамките на Общински план за младежта за 2019 г., дейност „Да продължим започнатото“. Поради предстоящите неблагоприятни метеорологични условия през настоящата седмица, последващи дейности по отглеждане на залесената през 2018 г. общинска гора в м. Мало Брязово, с. Дивчовото, ще се извършат следващата седмица.

Тетевен

bottom logo teteven new green

 

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню