ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ относно произвеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България

           Във връзка с произвеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г., Общинска администрация – гр. Тетевен уведомява гражданите, че:

На основание чл. 359 от Изборния кодекс, право да гласува има всеки гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който отговаря на следните условия:

             - има навършени 18 години към изборния ден

             включително

             - не е поставен под запрещение

              - не изтърпява наказание лишаване от свобода

       - има статут на продължително или постоянно

       пребиваващ в Република България

       - живял е най-малко през последните три месеца в

       Република България или в друга държава – членка на

     Европейския съюз

       - не е лишен от правото да избира в държавата членка,    

       на която е гражданин,

           И желае да бъде вписан в избирателния списък, следва да представи декларация по образец в общинската администрация по адреса си на пребиваване в България в срок до 15.04.2019 година.

Тетевен

bottom logo teteven new green

 

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню