Заповед №РД-07-47/03.04.2019 год. на Областен управител на област Ловеч, във връзка с обявено първично огнище на Инфлуенца А (грип) по птиците

Посещения: 248

Вижте тук.