Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Тетевен

На 01.03.2019 г. /09:00 - 12:00 ч./ - Тетевен: 005041, 72343. 31. 148, 72343. 31. 208, Гечовото, махала Гечовото

На 01.03.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ - Градежница: Александър Стамболийски, Бръшлян, Васил Левски, Двадесет и Втори Септември, Иван Вазов, К. Горна Ливада, Люляк, Хаджи Димитър, Юрий А. Гагарин

На 01.03.2019 г. /10:00 - 15:30 ч./ - Глогово: Елов Дол, махала Къдря, махала Равнището, махала Ръбя, Местн. Три Могили, местност Мастяк, Христо Ботев, Христо Смирненски

На 01.03.2019 г. /13:00 - 16:30 ч./ - Бабинци: 001104 С Екатте07884, ІV-52, Главна, махала Арамлия, махала Бадънското, махала Близнаците, махала Полъта, махала Трескавец, местност Чашката, Първа

На 01.03.2019 г. /13:00 - 16:30 ч./ - Тетевен: 002105 Екатте 07884, Бабинци

На 25.02.2019 г. /09:00 - 12:00 ч./ - Рибарица, Общ. Тетевен: Стара Рибарица

На 25.02.2019 г. /13:00 - 16:30 ч./ - Рибарица, Общ. Тетевен: Георги Бенковски

На 26.02.2019 г. /09:00 - 12:00 ч./ - Рибарица, Общ. Тетевен: Георги Бенковски, Топилата, Христо Пеев

На 26.02.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ - Гложене, Общ. Тетевен: 0503083, махала Зоренишки Дол, махала Топилище

На 26.02.2019 г. /13:00 - 16:30 ч./ - Рибарица, Общ. Тетевен: Никола Вапцаров

На 27.02.2019 г. /09:00 - 12:00 ч./ - Васильово: Георги Бенковски, Георги Димитров, Христо Андреев, Юрий А. Гагарин

На 27.02.2019 г. /13:00 - 16:30 ч./ - Васильово: Васил Левски, Георги Бенковски, Георги Димитров, Илия Кръстев, Суходолска

На 28.02.2019 г. /09:00 - 12:00 ч./ - Васильово: Александър Стамболийски, Георги Димитров

На 28.02.2019 г. /13:00 - 16:30 ч./ - Васильово: Георги Димитров, Иван Цачев Василев

На 28.02.2019 г. /13:00 - 16:30 ч./ - Тетевен: местност Атанашкото

На 01.03.2019 г. /09:00 - 12:00 ч./ - Тетевен: 005041, 72343. 31. 148, 72343. 31. 208, Гечовото, махала Гечовото

На 01.03.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ - Градежница: Александър Стамболийски, Бръшлян, Васил Левски, Двадесет и Втори Септември, Иван Вазов, К. Горна Ливада, Люляк, Хаджи Димитър, Юрий А. Гагарин

На 01.03.2019 г. /10:00 - 15:30 ч./ - Глогово: Елов Дол, махала Къдря, махала Равнището, махала Ръбя, Местн. Три Могили, местност Мастяк, Христо Ботев, Христо Смирненски

На 01.03.2019 г. /13:00 - 16:30 ч./ - Бабинци: 001104 С Екатте07884, ІV-52, Главна, махала Арамлия, махала Бадънското, махала Близнаците, махала Полъта, махала Трескавец, местност Чашката, Първа

На 01.03.2019 г. /13:00 - 16:30 ч./ - Тетевен: 002105 Екатте 07884, Бабинци

Тетевен

bottom logo teteven new green

 

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню