Курс по начална военна подготовка

  ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН– ЛОВЕЧ
Офиси за военен отчет в общини Тетевен и Ябланица

О Б Я В А


             ЗА КУРС ПО НАЧАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА 
НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ        

     Съгласно Закона за резерва на Въоръжените сили на Република България, чл.59 българските граждани без военна подготовка, желаещи да получат начална военна подготовка, могат да преминат курс, организиран от Министерството на отбраната. Курсът ще се проведе от 11.03.2019 г. до 05.04.2019 г. във военно формирование 22160-Плевен.

     За времето на обучение се осигурява настаняване, изхранване, униформа, безплатно медицинско обслужване, застраховка .

   Успешно завършилите курса по начална военна подготовка полагат военна клетва, присвоява им се военно звание при условия и по ред , определени с ПЗРВСРБ и се водят на военен отчет.

     Заявление за кандидатстване с придружаващи документи се подава във Военно окръжие II степен -Ловеч до 15.02.2019 г.

гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31 тел.068/ 603 973 ; 0886 558 614 , в интернет-страниците на Министерството на отбрана и на Централно военно окръжие и в Офиси за военен отчет в общини Тетевен тел.0678/52333 и Ябланица тел.06991/2126

Тетевен

bottom logo teteven new green

 

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню