Призив към собствениците на моторни превозни средства и жилищни сгради

      УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

    Обръщаме се към Вас с призив да окажете съдействие на фирмата по снегопочистване, като освободите пътното платно от паркираните или спрени моторни превозни средства на улици:

1. ул. ,,Баньо Маринов“

2. ул. ,,Александър Стамболийски“

3. ул. ,,Михал Койчев“ и от ул.,,Михал Койчев“ към ул.,,Иван Вазов“

4. ул. ,,Иван Туйков“ /от Газия към 8-ми Конгрес/

5. ул. ,,Дочо Мръвков“

6. ул. ,,Димитър Ковачев“ /зад музея/

7. ул. ,,Симеон Куманов“ /Дойковец/

8. ул. ,,Вежен“ /от Гробищен парк при Черека/

9. ул. ,,Мария Удренова“

10. ул. ,,Марин Урманов“

11. ул. ,,Лалка Павлова“

12. ул. ,,Иван Томов“

13. ул. ,,Лечо Гайдаря“

14. ул. ,,Козница“

15. ул. ,,Иван Вазов“

    По този начин снегорините ще могат да изчистят натрупания сняг и да опесъчат пътните платна, което ще позволи използването им при зимни условия.

   Освен това Ви напомняме, че във връзка с обилните снеговалежи и натрупването на големи количества сняг по тротоарите и покривите на сградите, на основание чл. 27, ал.1, т. 2 от Наредба за опазване на околната среда и управление на отпадъците на територията на община Тетевен, почистването на тротоарите от сняг и лед пред магазините, офисите, фирмите, заведенията, жилищни кооперации и домовете, е задължение на собствениците, управителите и ползвателите на тези обекти.

    Складирането на почистения сняг и лед се извършва така, че да не пречи на движението на МПС и пешеходците.

    Снегът по тротоарите затруднява придвижването на пешеходците, както и работата на фирмата за сметосъбиране и сметоизвозване. В тази връзка Ви молим, своевременно да почиствате снега по прилежащите тротоари, около кофите за смет и при възможност надвисналите блокове сняг и висулки от покривите на сградите.

 

  Общинска Администрация – Тетевен, предварително Ви благодари за проявеното разбиране и съдействие.

Тетевен

bottom logo teteven new green

 

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню