Заповеди за разпределение на масивите за ползване-пасища, мери и ливади в землищата на община Тетевен

Заповед за разпределение на масивите за ползване-пасища, мери и ливади-Малка Желязна вижте тук.

Заповед за разпределение на масивите за ползване-пасища, мери и ливади-Български извор вижте тук.

Заповед за разпределение на масивите за ползване-пасища, мери и ливади-Галата вижте тук.

Заповед за разпределение на масивите за ползване-пасища, мери и ливади-Градежница вижте тук.

Тетевен

bottom logo teteven new green

 

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню